CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Thi công xây lắp kè Đầm Nại

Kè Đầm Nại là công trình thi công ngăn mặn, phục vụ cho việc sản xuất, nuôi trồng thủy sản cho khu vực Đầm Nại. Việc thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình, địa chất phức tạp. Việc vận chuyển máy móc thiết bị khó khăn do đường xá không thuận lợi. Nhưng với sự cố gắng lớn của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty, công trình đang được thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng tốt.

Sau đây là một số hình ảnh thi công công trình
IMG_0464 (Copy)

IMG_0472 (Copy)

IMG_0637 (Copy)

 IMG_1958 (Copy) IMG_1960 (Copy) IMG_1961 (Copy) IMG_1962 (Copy) IMG_1963 (Copy) IMG_1965 (Copy) IMG_1967 (Copy)