CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Phước Trung, huyện Bác Ái.

Dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Nhằm mục tiêu giải quyết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 4 thôn của xá Phước Trung, huyện Bác Ái với công suốt hoạt động 345m3/ngày-đêm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân là đơn vị thi công các hạng mục chính của dự án. Với kinh nghiệm cũng như quyết tâm đưa nước sạch, chống hạn cho bà con nhân dân, đơn vị đã thi công hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng.