CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Hình ảnh thi công Tiểu dự án: Nâng cấp đê bờ bắc Sông Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Mục tiêu dự án nâng cao năng lực phòng chống lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản cho các hộ dân dọc đê cũng như thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;