CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Hình ảnh thi công Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán sản xuất nông nghiệp, huyện Thuận Nam

Mục tiêu của dự án là khắc phục hạn hán vùng sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Nam, hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng tạo điều kiện canh tác cho nhân dân.

Hợp đồng:08/2016/HĐXD ngày 28/6/2017

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng các tuyến kênh CV-T2, CV-T3, Cà Tiêu, CTVC2-1, Cà tiêu VTVC2-4, Cà Tiêu CTVC2-4A, Cà Tiêu CT2-2(cha ly), Cà Tiêu CTC2-5, Gồm Lớn, Cà Tiêu CT14-1, Họng Đá 1, Họng Đá 2, Nha Hân, Bà Lo 1, Họng Chùa, Cà Tiêu CT6;

Dự án: Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán sản xuất nông nghiệp, huyện Thuận Nam;

Mục tiêu dự án: Khắc phục hạn hán vùng sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Nam, hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng tạo điều kiện canh tác cho nhân dân;

Chủ đầu tư: Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Nam;

Đơn vị thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát;

Thành viên đứng đầu liên danh:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

Thời gian và tiến độ thực hiên hợp đồng: Khởi công ngày 28 tháng 6 năm 2017, hoàn thành 28 tháng 1 năm 2018 (210 ngày)