CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Dự án: Nâng cấp đường Phước Đại – Phước Trung

20151228_085603

Tháng 9 năm 2015, tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân phối hợp với UBND huyện Bác Ái và Sở giao thông vận tải Ninh Thuận tổ chức khởi công xây dựng  hai gói thầu, đó là: Gói thầu số 19: Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến chính đoạn từ KM14 + 969,31 đến KM18 + 168,23 thuộc Dự án: Nâng cấp đường Phước Đại – Phước Trung và Gói thầu số 20: Thi công xây dựng đường dẫn vào cầu và cầu qua suối Ô Căm thuộc Dự án: Nâng cấp đường Phước Đại – Phước Trung.

Dự án do Sở giao thông vận tải Ninh Thuận làm chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông Ninh Thuận. Đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Hưng Thịnh. Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân. Dự kiến thời gian thi công 48 tháng.

Trong quá trình thi công Gói thầu số 19: Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến chính đoạn từ KM14 + 969,31 đến KM18 + 168,23 thuộc Dự án: Nâng cấp đường Phước Đại – Phước Trung và Gói thầu số 20: Thi công xây dựng đường dẫn vào cầu và cầu qua suối Ô Căm thuộc Dự án: Nâng cấp đường Phước Đại – Phước Trung, đại diện Nhà thầu thi công đã cam kết nghiêm túc thực hiện hợp đồng và các quy định của pháp luật để thi công an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt lưu ý đến đảm bảo tổ chức giao thông thông suốt trong quá trình thực hiện triển khai dự án.

Nhà thầu thi công cũng cam kết sẽ cố gắng hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội và việc đi lại của nhân dân trong huyện Bác Ái.

Trong quá trình thi công Gói thầu số 19 và Gói thầu số 20, còn có những khó khăn làm ảnh hưởng đến quá trình thi công. Những trở ngại thường gặp trong quá trình thi công: thời tiết thường hay mưa thất thường, việc đấu nối nguồn điện phục vụ thi công khá khó khăn nên phải dùng máy phát điện để phục vụ thi công, việc vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư gặp nhiều khó khăn khi vận chuyển qua sông, qua suối đi đến công trường thi công.

Mặt dù trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn và tổn thất về mặt tài chính, nhưng Nhà thầu thi công đã hết sức cố gắng huy động nguồn lực, lên kế hoạch và tìm biện pháp khắc phục để quá trình thi công được thuận lợi và không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và tiến độ thi công hoàn thành đúng dự kiến.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu việc lưu thông của người dân trong huyện được thuận lợi, làm động lực phát triển kinh tế – xã hội khu vực huyện Bác Ái.