CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Bàn giao đưa vào sử dụng Đường nội bộ N1 (Cụm công nghiệp Thành Hải)

Ngày 29/10/2014 vừa qua, tại công trình Đường nội bộ N1 thuộc Cụm công nghiệp Thành Hải, công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân cũng với Ban quản lý đại diện cho Cụm công nghiệp Thành Hải đã tiến hành buổi lễ bàn giao để đưa vào sử dụng.

Đường nội bộ N1 hoàn thành góp phần làm hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ của Cụm công nghiệp Thành Hải. Với yêu cầu đặt ra là thi công nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật của công trình, đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Đầu từ và Xây dựng Hoàng Nhân đã huy động đông đảo nhân công, kỹ thuật công trình và xe máy công tác để thi công.

Cùng với sự quản lý tốt về thi công, đơn vị đã hoàn thành công trình với chất lượng kỹ mỹ thuật tốt nhất, làm hài lòng Chủ đầu tư cũng như các đơn vị sử dụng.