THÀNH TỰU

logo

Hoàng Nhân luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan tâm đến việc tổ chức các công tác xã hội, tham gia ủng hộ các tổ chức từ thiện…

achievement


Trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP ĐT & XD Hoàng Nhân luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Từ vốn điều lệ khởi điểm ở mức 1.942.000.000 VNĐ, đến nay, con số này đã được nâng lên mức 120.000.000.000 VNĐ, gấp hơn 80 lần so với ban đầu. Theo dự kiến, đến năm 2015 cổ phiếu của Hoàng Nhân sẽ chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Bằng sự nỗ lực hoàn thiện và đóng góp không ngừng cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, Hoàng Nhân đã được Chính phủ trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý.

Giải thưởng ‘An toàn lao động’, Giải thưởng ‘Ngôi sao Việt Nam’, Giải thưởng ‘Quả cầu vàng’

Giải Bạc ‘Chất lượng Quốc gia’ các năm 2009, 2010, 2011, 2012

Tổng giám đốc Đặng Văn Hùng nhận giải thưởng ‘Chất lượng quốc gia’

Với tốc độ tăng trưởng nhanh, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của Hoàng Nhân không ngừng tăng lên, mức nộp ngân sách Nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước. Hoàng Nhân luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan tâm đến việc tổ chức các công tác xã hội, tham gia các tổ chức từ thiện, đóng góp “Quỹ vì người nghèo”, chương trình “Thắp sáng ước mơ”, ủng hộ cho tạp chí Khuyến học…, chung sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Hoàng Nhân luôn quan tâm và hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần của Cán bộ Công nhân viên. Ban Giám đốc Công ty luôn có những chính sách hỗ trợ đời sống kinh tế cho nhân viên như hỗ trợ vốn khi có nhu cầu sửa chữa nhà, tổ chức sinh hoạt vui chơi và tặng quà nhân các ngày lễ thiếu nhi, trao học bổng, tài trợ sách vở, quần áo và học phí hàng năm cho con em toàn thể Cán bộ công nhân viên…