CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Bảng Giá Vật Liệu Tháng 6 Năm 2016

Liên Hệ Kinh Doanh – Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng – Tư Vấn Dự án

Ông Dương Trường Kỳ – SĐT: 0919 669 788

Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dự án.

Bảng Chào Giá Vật Liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân Tháng 6 2016

banggiahoangnhan

Tải Về Tại Đây