CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Cập nhật bảng chào giá vật liệu Công ty CPĐT&XD Hoàng Nhân tháng 12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN
Địa chỉ: 84B – Đường 21/8 Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận
ĐT: 02593826868 – Fax: 02593825533 – Email:hoangnhannt@gmail.com – Website:www.hoangnhan.com.vn
BẢNG CHÀO GIÁ VẬT LIỆU THÁNG 12/2020

banggia2020-hoangnhan-capnhat