CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19

Trước tình hình lây nhiễm và diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, ổn định sản xuất kinh doanh. Căn cứ chỉ đạo khẩn cấp của cơ quan Nhà Nước về phòng chống dịch bệnh tại văn bản số 2109/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 của UBND tỉnh. BGĐ Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Hoàng Nhân yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch kể từ ngày 4/5/2021 như sau:
PC DICH