CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Nghiệm thu Công trình Đê bảo vệ bờ biển Phú Thọ

Ngày 30/09/2011, Chi cục Thủy Lợi tỉnh Ninh Thuận tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Đê bảo vệ bờ biển Phú Thọ.


Ngày 30/09/2011, Chi cục Thủy Lợi tỉnh Ninh Thuận tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Đê bảo vệ bờ biển Phú Thọ bao gồm các gói thầu số: 03, 04, 05, 06, 07 với tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng.

Tham dự nghiệm thu có đại diện các Sở ban ngành, tư vấn thiết kế, giám sát và các đơn vị thi công. Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Hoàng Nhân đảm nhận thi công gói thầu số 06 với giá trị hơn 7 tỷ đồng. Công trình đã được đưa vào sử dụng sau gần 7 tháng thi công.

Với thiết kế công trình thủy lợi cấp IV (lấy theo đê biển), đoạn đê bảo vệ bờ biển Phú Thọ có chiều dài 193,75m được xây dựng với hình thức như sau: Đỉnh đê rộng 4,5m, cao trình đỉnh tường +4,15m, cao trình đáy 2,75m, tường cao 140cm đặt trên lớp bê tông lót dày 10cm. Mái đê (hệ số mái m=3,5) được gia cố bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn được đặt trong hệ khung bê tông cốt thép m300. Chân đê gồm 2 hàng ống bê tông cốt thép đặt ngầm 2m dưới rạn san hô. Công trình đê bảo vệ bờ biển này có khả năng chịu được gió bão cấp 18, 20.

Việc nghiệm thu, bàn giao và đưa và sử dụng Đê bảo vệ bờ biển Phú Thọ góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, phục vụ cho đời sống ngư dân để bà con an tâm sinh sống và khai thác nghề biển.