CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Dự án cải tạo, nâng cấp kênh Chính Bắc – Ninh Phước

Ngày 29/03/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân nhận mặt bằng thi công Gói thầu số: 05-XL.


Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn kênh chính Bắc thuộc hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm, chủ đầu là Ban quản lý dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian thi công dự kiến cho gói thầu là 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công. Mục tiêu của tiểu dự án là xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân sống trong khu vực bằng việc khôi phục kênh và các công trình trên kênh chính Bắc, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho 6000 ha đất canh tác.

Tiểu dự án sẽ cải thiện đời sống cho người dân bằng con đường đất dọc kênh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông giữa các trung tâm y tế, trường học và chợ. Ngoài ra, tiểu dự án còn góp phần phòng chống hạn hán và xói mòn, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân, tạo điều kiện cho việc khai thác, quản lý, vận hành hệ thống kênh chính Bắc đạt hiệu quả kinh tế cao.