CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên Lần II nhiệm kỳ (2016-2020)

Ban tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân trân trọng thông báo mời họp và chương trình của Đại hội cổ đông thường niên nhiệm Lần II nhiệm kỳ (2016-2020)

 

Page0001 Page0002 Page0003 Page0004Page0005