CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng nhân

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông và Cán bộ Công nhân viên Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập.


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

Kính gửi: – Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

                                                                                       – Cán bộ Công nhân viên Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Hoàng Nhân

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông và Cán bộ Công nhân viên Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập, cụ thể như sau:

– Thời gian: Khai mạc lúc 13h30 ngày 16/04/2011 (dự kiến thời gian đại hội từ 13h30 đến 18h00)

– Địa điểm: Tại hội trường Khách Sạn Thống Nhất

 Nội dung: Theo chương trình đính kèm.

– Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân và khách mời theo danh sách đính kèm. Các Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (theo mẫu ủy quyền gửi kèm thông báo này).

Đăng ký dự đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các Cổ đông xác nhận với Ban tổ chức về việc tham dự hoặc ủy quyền cho người tham dự cuộc họp tại văn phòng Công ty bằng văn bản hoặc qua số điện thoại 0683.826868 – 0919944416 (gặp Anh Dũng, hay Anh Kỳ – ủy viên Ban cổ phần hóa Công ty), kể từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 12/04/2011. Sau thời gian nêu trên, nếu Cổ đông nào không đăng ký xem như không tham dự đại hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo: Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

Sự hợp tác và hiện diện của Quý Cổ đông và khách mời sẽ góp phần cho sự thành công của đại hội.

T/M. BAN CỔ PHẦN HÓA

                                                                                                                           TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                                            TRẦN XUÂN