CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Một số hình ảnh Đại hội Cổ đông Thường niên lần 2 nhiệm kỳ II (2016-2020)

Vào lúc 8.00 ngày 28/04/2017 tại Hội trường Trạm dừng chân Hoàng Nhân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần 2 nhiệm kỳ II (2016-2020).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tình hình kinh doanh năm 2016 và xác định Phương hướng kinh doanh năm 2017. Thông qua Đại hội, công ty có thêm 03 nhân sự cấp cao gồm:

  1. Ông Nguyễn Đình Cầu – Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Nhà máy.
  2. ông Dương Trường Kỳ – Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật – Dự án đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ  thuật – Dự án.
  3. Bà Nguyễn Thị Phi Tân – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán.

Đại hội Cổ đông thường niên 2017 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11.30 cùng ngày.

Một số hình ảnh Đại hội.