CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Nghiệm thu Công trình Quốc lộ 27B đi xã Phước Chính

Dự án Hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã chính thức được khởi công ngày 25/04/2013 tại Trung tâm văn hóa huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.