CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Lễ phát thưởng cho con em CBCNV năm học 2014-2015

IMG_0365

Đã thành hoạt động truyền thống, Lễ Phát thưởng khuyến học được Công ty tổ chức hàng năm nhằm biểu dương, ghi nhận, tôn vinh những thành tích, những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện của các cháu là con cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Năm nay, Công ty phát thưởng khuyến học cho cháu ở cả 3 cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trong đó có 63 cháu đạt thành tích học tập xuất sắc.