CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng, công tác sản xuất kinh doanh. Phó tổng giám đốc thường trực công ty CPĐT&XD Hoàng Nhân yêu cầu:

  1. Thực hiện biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc đối với tất cả cán bộ nhân viên công ty, các lao động đang làm việc tại công ty Hoàng Nhân
  2. Thực hiện biện pháp tạm dừng công tác đối với cán bộ nhân viên, người lao động có nghi ngờ mắc bệnh hoặc di chuyển từ vùng dịch.
  3. Hạn chế việc tụ tập đông người, tổ chức vui chơi giải trí
  4. Tăng cường các biện pháp vệ sinh nơi làm việc, sử dụng dung dịch sát khuẩn, rửa tay thường xuyên
  5.  Giao trưởng bộ phận bao gồm: Trụ sở chính công ty, trạm dừng nghỉ, nhà máy, nhà xe chỉ đạo bộ phận vệ sinh mỗi đơn vị mua dung dịch rửa tay sát trùng, khuyến cáo người lao động rửa tay thường xuyên, người đến giao dịch làm việc đeo khẩu trang.

Để ngăn chặn dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người lao động yêu cầu tất cả các trưởng bộ phận có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên kể từ ngày thông báo.

Trân trọng!

covid 19