CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Quyết định & Thông báo về lễ phát thưởng cho con em CBCNV Công ty CPĐT&XD Hoàng Nhân

Quyết định chính thức về việc phát thưởng cho con em cán bộ công nhân viên Công CP ĐT&XD Hoàng Nhân. Các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ thực hiện.
– Đối với học sinh giỏi cấp 1 thưởng 500.000 đồng/cháu
– Đối với học sinh giỏi lớp 6= 1.000.000 đồng/cháu
– Đối với học sinh giỏi lớp 7,8=1.500.000 đồng/cháu
– Đối với học sinh giỏi lớp 9=2.000.000 đồng/cháu
– Đối với học sinh giỏi khối cấp III=5.000.000 đồng/cháu
– Đối với học sinh tiên tiến khối cấp III=2.000.000 đồng/cháu
– Đối với các cháu lên lớp sẽ được nhận sách vở cho năm học 2020-2021
Tất cả vì thế hệ mai sau-Tôn vinh thành tích học tập tốt
Hoàng Nhân luôn vinh dự góp phần vào sự thành công của các cháu trong tương lai