CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Quyết định khen thưởng con em cán bộ, nhân viên có thành tích học tập tốt năm học 2021-2022

Để tạo ý nghĩa lớn đối với công tác chăm sóc đời sống CBNV với tiêu chí “Tất cả vì thế hệ mai sau, tôn vinh các cháu đã đạt thành tích tốt trong học tập”. Nay Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Hoàng Nhân quyết định khen thưởng theo ” Chính sách hỗ trợ Cán bộ nhân viên ”
Cụ thể:

  • Khen thưởng đối với hóc sinh giỏi cấp 1, cấp 2 và cấp 3
  • Khen thưởng đối với học sinh tiên tiến cấp 3
  • Phát sách vở cho tất cả con em CBNV năm học 2022-2023