CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ I nhiệm kỳ (2016-2020)

Tại hội trường Trạm dừng chân Hoàng Nhân, ngày 11 tháng 4 năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ I nhiệm kỳ (2016-2020).

Đây là một kỳ đại hội quan trọng trong đó bầu ra cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020).

Tham dự đại hội có các cổ đông, khách mời đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng các cán bộ công nhân viên công ty.

Đại hội đã nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của nhiệm kỳ đầu (2011-2015) sau khi công ty chuyển qua hình thức Cổ phần hóa. Qua đó đề ra nhừng phương hướng hoạt động kinh doanh cho nhiệm kỳ tiếp theo (2016-2020)

Đại hội đã tiến hành bầu cơ cấu nhân sự của Hội đông quản trị và Ban kiểm sát cũng như thông qua các nội dung sau với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông:

  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.
  • Thông qua Phương án phân phi li nhun, trích qu năm 2016.
  • Thông qua Kế hoch SXKD vàĐầu tư năm 2016.
  • Thông qua Phương án chi tr thù lao năm 2016.
  • Thông qua kế hoch kim soát năm 2016 ca Ban kim soát.
  • Thông qua Hi đng qun tr và Ban kim soát mi.

Một số hình ảnh tại đại hội

HN (8) (Copy)

Đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông

HN (15) (Copy)

Đại biểu tập trung tại phòng họp

HN (16) (Copy)

Khách mời tham dự đại hội

HN (17) (Copy)

Các đại biểu đọc tài liệu về đại hội

HN (21) (Copy)

Chúc mừng các cổ đông mới

HN (25) (Copy)

Xem tư liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm (2011-2015)

HN (53) (Copy)

Ban kiểm soát báo cáo

HN (67) (Copy)

Thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm sát

HN (73) (Copy)

Thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm sát

HN (79) (Copy)

Bỏ phiểu bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm sát

HN (102) (Copy)

Ban thư ký kiểm phiếu và công bố kết quả

HN (125) (Copy)

Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020)

HN (114) (Copy)

Hồi đồng quản trị mới họp phiên đầu tiên

HN (116) (Copy)

Ban kiểm soát mới họp phiên đầu tiên

HN (121) (Copy)

Thông qua các văn bản của đại hội

HN (146) (Copy)

Chủ tịch đoàn điều hành đại hội

HN (149) (Copy)

Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu