CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Công trình xây lắp hạng mục san nền, đường giao thông vận hành và hệ thống thoát nước thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 2, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

Thông Tin Dự Án

– Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phong

– Đại diện Chu đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong.

– Bên mời thầu: Công ty CP xây dựng Hưng Đông Dương.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Xây dựng hạng mục san nền, đường giao thông và hệ thống thoát nước;

– Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 2, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong;

– Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV;

– Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn ngân sách huyện;

– Địa điểm xây dựng: xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

– Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

  * Phần đường:

Bao gồm các tuyến như sau: T1, T5, T6,T7,T8.

– Tổng chiều dài tuyến:                 795,35 mét

– Trong đó:

+ Tuyến T1:                      233,08 mét

+ Tuyến T5:                      146,71 mét

+ Tuyến T6:                      130,00mét

+ Tuyến T7:                      140,19 mét

+ Tuyến T8:                      145,37 mét

– Cấp hạng đường :         Đường nội bộ khu dân cư (Theo quy hoạch)

– Vận tốc thiết kế:                            30Km/h

– Tải trọng trục tính toán:                  P=10T

– Bề rộng mặt đường:                2*3,50 = 7,00mét

– Bề rộng vỉa hè đường:            2*4,00 = 8,00 mét

– Bề rộng nền đường:                15,00 mét

– Độ dốc ngang mặt đường: 2,0%

– Độ dốc ngang lề đường: 1,5%

– Kết cấu mặt đường :

+ Lớp BTXM đá 1*2 M250 dày 18cm;

+ 01 lớp nilon lót;

+ Lớp CPĐD dày 14cm, K= 0.98

– Kết cấu vỉa hè :

+ Đắp đất C3, K=0,90.

– Kết cấu nền đường:

+ Lớp trên cùng nền đường đắp đất cấp 3 dày 30cm , đầm chặt K=0,98; ( En >=42Mpa )

+ Lớp đất C3 nền đường, đầm chặt K=0,95

– Kết cấu bó vỉa: bê tông đá 1×2 M200 trên lớp móng đá đá dăm đầm chặt dày 10cm,  bó vỉa đổ tại chỗ. Cứ 10 m thì bố trí 01 khe co dãn.

* Phần san nền:

– Lớp đất san nền có chiều dày trung bình mỗi lớp khoảng 30 cm . Nếu lớp đất lớn hơn 30 cm cần phải tưới nước ẩm trước khi đổ lớp đất đắp nền tiếp theo.

– Nước thoát hướng chính từ phía khu dân cư đổ vào tuyến nhánh chảy vào ống thoát chính dọc các tuyến đường ra suối cầu Ông Bộ chảy ra Sông.

– Tổng khối lượng cát đắp tính toán: 29.736,00 m3

– Tổng khối lượng đất đào tính toán: 0,00 m3

– Tổng khối lượng cát cần bổ sung thực tế để đắp san nền.

(29.736,00 *1.07) – 0,00  = 31.817,52 m3

– Độ dốc toàn khu sau khi san nền: 0,20%

– Hệ số đầm chặt K =0.85.

– Tổng diện tích san nền thực tế: 13.364,00m2.

– Vật liệu đắp san nền là cát.

* Phần thoát nước:

– Thoát nước nội bộ gồm: 10 tuyến thoát nội bộ và  01 vị trí đấu nối cửa xã tại ra cống hộp.

+ Kết cấu mương thoát nước :

Mương thoát kín đậy đan B= 500 mm, B= 600 mm, B=800, B=100mm có kết cấu: Đáy và thành mương bêtông đá (1*2)M150 dày 15 cm , lót móng đá dăm đằm chặt dày 10 cm. Mương được đậy kín bằng đan BTCT đá (1*2).

– Hố ga 60 cái: Kết cấu móng và thân hố ga bằng bêtông đá (1*2) M200, lót móng đá dăm lót đầm chặt, đan BTCT đá (1*2) M200 có khung thép hình.

– 1 cửa xã (CX) kết cấu móng và thân CX bằng bêtông đá (2*4) M150, lót móng đá dăm đầm chặt dày 10 cm

Một vài hình ảnh cập nhật