CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Cập nhật hình ảnh thi công Khách sạn 30 phòng tại Trạm dừng nghỉ tới 27/04/2019.

Trong ảnh là công tác đổ sàn tầng 4 và cũng là tầng hồ bơi.
Dự kiến Khách sạn sẽ đi vào hoạt động trước tháng 8/2019.