CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

Với mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài, không ngừng đóng góp cho xã hội, cho đất nước, Hoàng Nhân vạch ra cho mình hướng phát triển cụ thể và luôn luôn đề cao việc thực hiện những sứ mệnh đặt ra.

SỨ MỆNH

♦ Xây dựng Hoàng Nhân trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thi công, xây dựng cầu đường, các công trình thủy lợi… quy mô lớn với công nghệ hiện đại, chất lượng và thẩm mỹ cao.

♦ Thực hiện chế độ đãi ngộ về vật chất và tinh thần đối với Cán bộ công nhân viên, tạo ra giá trị mới cho các cổ đông, tạo điều kiện để từng cá nhân phát huy toàn bộ tài năng.

♦ Quan tâm chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung.

TẦM NHÌN

Khơi dậy và phát huy các tiềm năng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực, hướng tới phát triển hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy lĩnh vực thi công cầu đường và các công trình thủy lợi làm ngành mũi nhọn, tạo thế phát triển bền vững.