Đang Thi Công

Dự Án Gần Đây

Những Dự Án Gần Đây Của Hoàng Nhân

CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP QUỐC LỘ 28B, TỈNH BÌNH THUẬN

Gói thầu số 03: Xây lắp hạng mục san nền, đường giao thông vận hành và hệ thống thoát nước thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 2, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán sản xuất nông nghiệp, huyện Thuận Nam

Tiểu dự án: Nâng cấp đê bờ bắc Sông Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Nâng cấp hệ thống đường giao thông vận hành công trình: Nhà máy thủy điện Đam’bri và Đasiat