Chính Sách Chất Lượng

logo

Với phương châm: “Khách hàng là tài sản của Công ty”, Hoàng Nhân đặt mối quan tâm hàng đầu chất lượng cung cấp, đề ra chính sách chất lượng chặt chẽ và rõ ràng.

be-tong-620-long-an-vinh-du-dat-chung-nhan-iso-9001-2008

– Luôn hướng về khách hàng, tập trung nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

– Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

– Liên tục đầu tư phát triển công nghệ nhằm tăng nhanh khối lượng, phát triển thị phần cung cấp các dịch vụ, sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

– Luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ Công nhân viên, đảm bảo nguồn lực phục vụ khách hàng.

– Luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để thấu hiểu khách hàng, nắm bắt xu thế nhằm cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm.

– Luôn đề cao và thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường xung quanh.