CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Bàn giao đưa vào sử dụng Đường nội bộ D1 (Cụm công nghiệp Thành Hải)

Ngày 20/6/2014, công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao để đưa vào sử dụng công trình Đường nội bộ D1 thuộc Cụm công nghiệp Thành Hải. Là con đường tiếp nối của Đường vào nhà máy bia Sài Gòn – Ninh Thuận, đường nội bộ D1 có nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt cho Cụm công nghiệp. Với thời gian và yêu cầu thi công cao, đơn vị thi công đã huy động đội ngũ công nhân và kỹ thuật công trình lành nghề, qua đó đảm bảo chất lượng kỹ thuật cũng như mỹ thuật và vẫn đảm bảo tiến độ thi công nhanh.