CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Thông báo Mở dải phân cách trên Quốc lộ 1 tại Km 1552 + 289

Nhằm tận dụng năng lực phục vụ của Trạm dừng nghỉ Hoàng Nhân, căn cứ theo giấy phép thi công số 157/CQLĐBIV-GP  do Cục Quản lý đường bộ IV cấp phép. Ngày 06/06/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân đã thực hiện  khai thông dải phân cách trên Quốc lộ 1 tại Km 1552+289 đoạn trước Trạm dừng nghỉ Hoàng Nhân.

Việc khai thông dải phân cách đem lại lợi ích thiết thực, tạo thuận lợi cho việc dừng nghỉ, nạp nhiên liệu cho các phương tiện tham gia giao thông theo hướng Nam – Bắc khi đi qua khu vực trên.

Quá trình khai thông dải phân cách hoàn tất vào ngày 11/06/2017.