Tuyển dụng Kế Toán

Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học Trình độ chuyên môn Kế toán Kinh nghiệm thực tế Có ít nhất 03 năm làm kế toán chuyên nghiệp Yêu cầu khác Cẩn thận, hiểu biết các thủ tục thanh toán ngân hàng, bảo lãnh, vay vốn, các nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng [...]