Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng