Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán sản xuất nông nghiệp, huyện Thuận Nam

01

Đơn Vị Thi Công

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát
02

Chủ Đầu Tư

Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Nam
03

Mục Tiêu Dự Án

Khắc phục hạn hán vùng sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Nam, hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng tạo điều kiện canh tác cho nhân dân
04

Giá trị hợp đồng

Ước tính hơn 9 tỷ đồng
Trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân ước tính hơn 4 tỷ đồng

Thông Tin Dự Án

Hợp đồng:08/2016/HĐXD ngày 28/6/2017

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng các tuyến kênh CV-T2, CV-T3, Cà Tiêu, CTVC2-1, Cà tiêu VTVC2-4, Cà Tiêu CTVC2-4A, Cà Tiêu CT2-2(cha ly), Cà Tiêu CTC2-5, Gồm Lớn, Cà Tiêu CT14-1, Họng Đá 1, Họng Đá 2, Nha Hân, Bà Lo 1, Họng Chùa, Cà Tiêu CT6;

Dự án: Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán sản xuất nông nghiệp, huyện Thuận Nam;

Mục tiêu dự án: Khắc phục hạn hán vùng sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Nam, hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng tạo điều kiện canh tác cho nhân dân;

Chủ đầu tư: Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Nam;

Đơn vị thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát;

Thành viên đứng đầu liên danh:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

Thời gian và tiến độ thực hiên hợp đồng: Khởi công ngày 28 tháng 6 năm 2017, hoàn thành 28 tháng 1 năm 2018 (210 ngày)

Những Dự Án Mới Nhất Của Hoàng Nhân

Chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực Xây Dựng tại Ninh Thuận, Hoang Nhan Construction.

CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP QUỐC LỘ 28B, TỈNH BÌNH THUẬN

Gói thầu số 03: Xây lắp hạng mục san nền, đường giao thông vận hành và hệ thống thoát nước thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 2, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán sản xuất nông nghiệp, huyện Thuận Nam