CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân
Hoang Nhan Construction
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Yêu cầu:
+ Số lượng: 1 người.
+ Bằng cấp Tài chính Kế Toán hệ chính quy.
+ Kinh nghiệm 5-7 năm: Làm báo cáo thuế, sổ sách và báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ.
Từng làm việc trong lĩnh vực kế toán:
+ Xây dựng, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, xe khách và bất động sản.
+ Báo cáo thuế, lập sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ và báo cáo các ban ngành.
………………………………………………………
+Lương thử việc: 12 triệu đồng/tháng sau thời gian thử việc sẽ tăng lương theo lộ trình qui định của Công ty.
Phỏng vấn và nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty:
Số 84 đường 21/8, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận