CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Thông báo đến các đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực lắp đặt Hệ thống Camera An Ninh tại Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân xin thông báo đến các đơn vị, tổ chức có đầy đủ năng lực trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng Hệ thống Camera an ninh.
Hiện nay đơn vị chúng tôi đang đưa vào khai thác, vận hành Hệ thống Sơn tĩnh điện và Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Để phục vụ cho nhu cầu đảm bảo an ninh phía chúng tôi đang cần đơn vị tư vấn lắp đặt, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng Hệ thống Camera an ninh thực hiện một số nội dung công việc như sau:
1.Lắp đặt mới hệ thống camera quan sát bao gồm 3 camera xoay 3600 và 2 camera cố định. Cụ thể như sau:
  • 3 camera xoay 360 có thể quan sát phạm vi nhìn xa 100-120 m, hình ảnh rõ nét.
  • 2 camera cố định có thể quan sát phạm vi 50-70m, hình ảnh rõ nét.
2.Kết nối hệ thống camera đã có sẵn vào hệ thống camera mới;
3.Bảo hành, bão dưỡng hệ thống camera cũ hoặc nâng cấp nếu cần thiết.
Các đơn vị nếu đáp ứng đủ năng lực có thể tham gia hợp đồng bảo hành và nâng cấp 3 hệ thống camera đã nêu trên;
Thông tin chi tiết trong văn bản kèm theo dưới đây.
Đơn vị nào đáp ứng được nhu cầu nêu trên muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ SĐT: 01689440033 (Nguyễn Hoài Nam)