CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ II (2016 – 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ II (2016 – 2020)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, với nội dung như sau.

 1. Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017.
 2. Địa điểm: Tại Hội trường, tầng 3, Trạm dừng chân Hoàng Nhân, Quốc lộ 1A, xã Thành Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
 3. Nội dung chính của Đại hội
  • Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của công ty.
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trích quỹ 2016 và phương án 2017.
  • Thông qua quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2016 và Phương án năm 2017.
  • Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát.
  • Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2017.
 1. Tài liệu của Đại hội

Tài liệu của Đại hội được Ban tổ chức chịu trách nhiệm phát hành đến HĐQT, BKS và các cổ đông tại phòng văn thư công ty, địa chỉ số: 84B đường 21/8, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

 1. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:
  5.1.Cổ đông là cá nhân:
  – CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
  – CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  – Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 2. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017:
  • Kế hoạch ĐHĐCĐ
  • Chương trình Đại hội
  • Quy chế tổ chức Đại hội
  •  Thông báo mời họp
  •  Danh sách Cổ đông
  •  Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
  •  Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
 1. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ hoặc giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 17 giờ 20/04/2017 tại địa chỉ 84B đường 21/8, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng.