CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

Phan Rang, ngày 16 tháng 04 năm 2011, Hoàng Nhân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Hoàng Nhân.


Theo nghị quyết, Đại hội đã thông qua vốn điều lệ Công ty là 66.000.000.000 đồng và công bố danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 là sáu người, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 là ba người:

* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Văn Hùng      – Chủ tịch HĐQT

2. Bà Nguyễn Thị Phi Tân  – Phó chủ tịch HĐQT

3. Ông Dương Trường Kỳ  – Ủy viên HĐQT

4. Bà Nguyễn Thị Trang      – Ủy viên HĐQT

5. Ông Trần Xuân              – Ủy viên HĐQT

6. Ông Nguyễn Đình Cầu    – Ủy viên HĐQT

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Trần Thanh Phong        – Trưởng ban

2. Ông Trần Nhật Dũng            – Ủy viên

3. Bà Võ Nguyễn Phương Bối  – Ủy viên

Cũng trong chương trình Đại hội, 100% cổ đông đã thống nhất và quyết tâm đạt kế hoạch sản xuất năm 2011 là 200 tỷ. Nâng cao vị thế thương hiệu Hoàng Nhân trong thị trường nội cũng như ngoại tỉnh.

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thành lập:

Toàn cảnh Đại hội

Ông Trần Xuân tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Phi Tân báo cáo tình hình tài chính

Không khí bầu cử

Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Ban thư ký Đại hội

Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu