CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2013

Untitled

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 4 năm 2014

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2013. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động của Đại hội

DSC_0656-2

Ban Kiểm Soát và Thư Kí đang kiểm tra tư cách Cổ đông

DSC_0655-2

Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông

DSC_0677-2

Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng Giám Đốc phát biểuDSC_0669-2

Khách mời của Đại hội đến từ các Doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh

DSC_0689-2

Biểu quyết thông qua một số nội dung trong Đại hội

DSC_0690-2

Ban Thư kí đang thống kê biểu quyết.

Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đại hội Cổ đông thường niên lần 3 năm 2013 đã kết thúc thành công tốt đẹp.