CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NHIỆM KỲ II (2016-2020)

Vào lúc 9h ngày 27/04/2018 tại Hội trường Trạm dừng nghỉ Hoàng Nhân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần 3 nhiệm kỳ II (2016-2020).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tình hình kinh doanh năm 2017 và xác định Phương hướng kinh doanh năm 2018.

Đại hội Cổ đông thường niên 2018 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h cùng ngày.

Một số hình ảnh Đại hội.