CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

logo
Các lĩnh vực hoạt động của Hoàng Nhân bao gồm:
1. Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
2. Xây dựng công trình giao thông
3. Xây dựng công trình thủy lợi
4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
6. Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7. Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
8. Buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan
9. Phá dỡ
10. San lấp mặt bằng
11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
12. Lắp đặt hệ thống điện
13. Kinh doanh bất động sản
14. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
15. Dịch vụ khách sạn
16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động
17. Khai thác và thi công đồng ruộng, đồng muối.