Đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2013

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 4 năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2013. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động của Đại hội Ban Kiểm Soát và Thư Kí đang kiểm tra tư […]