Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng, công tác sản xuất kinh doanh. Phó tổng giám đốc thường trực công ty CPĐT&XD Hoàng Nhân yêu cầu: Thực hiện biện pháp đeo khẩu [...]